e-kereskedelem online
Kattintson a hirdetésre!

üzlet és gazdaság elektronfordultával

2022. may 20., friday 19:26

Címlap A világ legfrissebb e-business hírei angol nyelven Informatikai és internetes megoldások Pénzügyi szolgáltatások az interneten Termékek vagy szolgáltatások értékesítése az interneten E-business szakmai szótár

e-szótár

  z

3

a lap tetejére

3G

Harmadik generációs mobiltelefónia

 

A 3G a jövő vezetéknélküli technológiáira vonatkozó általános kifejezés, amely a cdma2000, az UMTS, a GPRS, a WCDMA és EDGE technológiákat foglalja magába.
A 3G a nagysebességű mobil hozzáférést az internet protokoll (IP) alapú szolgáltatásokkal kombinálja. Ez nemcsak gyors mobilkapcsolatot jelent a világhálóval, hiszen megszabadulunk a lassú kapcsolatlétesítéstől, a nehézkes berendezésektől és a helyhez kötött hozzáférési pontoktól, hanem a 3G technológiák a kommunikáció, az információ-elérés, az üzletvezetés és a tanulás új formáit is magukkal hozzák.

A

a lap tetejére

Account

Azonosító

 

Egy felhasználónév/jelszó pár. Egy (általában több felhasználót kiszolgáló hálózati) számítógépbe történő belépéshez szükséges felhasználónév és jelszó, melynek birtokosa hozzáfér az őt megillető erőforrásokhoz és szolgáltatásokhoz.

ADSL

Asymmetric Digital Subscriber Line

 

Aszimmetrikus digitális előfizetői vonal. A telefonkábelen történő internethozzáférés új módja. A vezeték előfizetői szakasza a távközlési szolgáltató épületébe érve nem a lassú, beszédátvitelre optimalizált telefonközpont felé megy tovább, hanem rögtön a nagysebességű internetszolgáltatást biztosító berendezés fogadja az adatforgalmat. Folyamatosan rendelkezésre álló szolgáltatás, nincs telefontarifa, a szolgáltatás havidíjas. Aszimmetrikus, mivel a felhasználó felé a visszirányú forgalomnál gyorsabb adatátvitelt tesz lehetővé.

Affiliate

Affiliate Program

 

Az internetes marketing egyik formája, ahol egy website birtokosa jutalékot fizet partnereinek, ha a partner oldalán lévő linkre kattintva jut át egy látogató az adott weboldalra és ott fizetős ügyfél lesz belőle.

ASP

Application Service Provider

 

Alkalmazás-szolgáltató. Lényege, hogy az ügyfeleknek nem kell beruházniuk szoftverekbe, rendszerfejlesztésbe, üzemeltetésbe, hanem havidíj ellenében az ASP szolgáltatótól bérlik az üzletmenethez szükséges alkalmazásokat.

Attachment

Csatolás

 

Az e-mail üzenetekhez mellékletként hozzácsatolt különböző típusú fájlok.

ATM

Automated Teller Machine

 

Bankjegykiadó automata.

B

a lap tetejére

B2A

Business to Administration

 

Az üzleti és a közigazgatási szféra közötti internetes tevékenység. Például elektronikus információszolgáltatás, adóbevallás, ügyintézés, közbeszerzés.

B2B

Business to Business

 

Vállalatközi elektronikus kereskedelem. E-nagykereskedelem. Az internetnek köszönhetően létrejött újfajta üzleti modell, mely lehetővé teszi, hogy két vagy több vállalat elektronizált piactereken intézze kereskedelmi tranzakcióit.

B2C

Business to Consumer

 

Fogyasztói elektronikus kereskedelem. E-kiskereskedelem. Termékek vagy szolgáltatások interneten történő értékesítése a fogyasztók felé. E-boltok, e-áruházak, netplázák.

Backend

Backend

 

Egy alkalmazásnak a háttérben futó, a felhasználó számára nem látható része.

Banner

Banner csík, szalaghirdetés

 

A legelterjedtebb hirdetési forma az interneten. Meghatározott méretű és formátumú állókép vagy animált grafika, melyet a tartalomszolgáltatók weblapjain kifejezetten reklámcélból kialakított és fenntartott felületen helyezhetnek el a hirdetők.

BBS

Bulletin Board System

 

Online olvasható (általában nyilvános) elektronikus faliújság vagy hirdetőtábla, ahol közérdekű információk helyezhetők el, illetve olvashatók

bit

Binary Digit

 

Az információ mennyiségének a mértékegysége. Két értéke lehet, 0 vagy 1.

BIX

Budapest Internet eXchange

 

Budapesti internet adatkicserélő központ. A különböző magyarországi internetszolgáltatók egymás közötti információáramlásának színhelye.

bps

bit per sec

 

Bit per szekundum. Az adatátvitel sebességének mértékegysége. A másodpercenként továbbított bitek számát adja meg.

Browser

Böngésző

 

Internetes oldalak, honlapok olvasására használt szoftver. A két legelterjedtebb típusa a Netscape Navigator és az Internet Explorer.

C

a lap tetejére

CA

Certificate Authority

 

Tanúsítványkiadó Központ. Digitális tanúsítványok kibocsátásával foglalkozó szervezet. Az elektronikus tranzakciókban harmadik félként vesz részt szolgáltatásával, igazolja a többi szereplő kilétét.

C2A

Consumer to Administration

 

A magánszemélyek és a közigazgatás közötti elektronizált ügyintézés. A közigazgatási folyamatok legtöbbjének az internetre helyezésével megvalósítható a költséghatékonyan működő, szolgáltató állammodell. Például e-kormányzat, e-választás.

C2C

Consumer to Consumer

 

Végfelhasználók közötti e-kereskedelem. Fogyasztók és fogyasztók közötti elektronikus üzleti kapcsolat. Például online apróhirdetés, aukciók.

Click

Kattintás.

 

Egyrészt egy link aktivizálása az egérrel, ezen a módon juthatunk át a linkben hivatkozott webhelyre. Másrészt az online marketing egyik mutatószáma. Megadja, hogy egy adott hirdetésre hányszor kattintottak rá, függetlenül attól, hogy átjutva a hirdető oldalára teljesen be is fejeződött az oldal letöltése, vagy sem.

CPM

Cost per mil, cost per thousand

 

Az online és az offline médiaszakmában egyaránt használatos mutatószám. Egy médiaüzenet ezer főhöz történő eljuttatásának költsége.

CRM

Customer Relationship Management

 

Ügyfélkapcsolatok kezelése. Az ügyfelet középpontba helyező vállalati filozófia informatikai eszközökkel való támogatása. Egy központi ügyféladatbázist kialakítva minden szempontból meg kell/lehet ismerni az ügyfelek igényeit, jellemzőit, így azok jobb kiszolgálásban részesülhetnek.

CT

Click Through

 

Átkattintás. Az online marketing egyik mutatószáma. Megadja, hogy egy adott hirdetésre hányszor kattintottak rá oly módon, hogy átjutva a hirdető oldalára teljesen be is fejeződött az oldal letöltése.

CTR

Click Through Rate

 

Átkattintás arány. Az online marketing egyik mutatószáma. A Click/Click Through számok hányadosa. Megadja, hogy egy adott hirdetésre rákattintók közül mekkora hányaduk jut át oly módon a hirdető oldalára, hogy teljesen be is fejeződik az oldal letöltése.

D

a lap tetejére

Data Mining

Adatbányászat

 

Olyan eljárások és módszerek összessége, melyek segítségével feltárhatók a vállalatoknál felhalmozódott adatok közt rejlő, korábban ismeretlen összefüggések, rejtett trendek, szabályszerűségek. Célja, hogy az így nyert információt üzleti előnyök, sikerek megalapozására, a döntéshozatal támogatására fordíthassák.

Datawarehouse

Adattárház

 

Adatok szervezett gyűjteménye, mely a vállalati adatok üzleti információvá alakításával információkinyerési és döntéstámogatási célokat szolgál.

DHTML

Dynamic HyperText Markup Language

 

Dinamikus HTML. A HTML nyelv dinamikus használatra módot adó kiterjesztése, melynek segítségével a dokumentumok tartalma, stílusa, az egyes elemek elhelyezkedése interaktívan, percről perce változhat.

Dialup

Dialup connection

 

Kapcsoltvonali internethozzáférés. Távoli szolgáltató felhívása és az online internetkapcsolat létrehozása a telefonhálózaton keresztül.

Digital Signature

Digitális aláírás

 

Elektronikus aláírás. Elektronikus dokumentumok, adatok hitelesítésére szolgáló, matematikai algoritmussal készített kódsorozat, melyet a hitelesíteni kívánt üzenetek végéhez csatolnak. Lehetővé teszi, hogy egy digitálisan aláírt üzenet olvasója ellenőrizni tudja egyrészt az üzenetet küldő személyazonosságát, másrészt az üzenet sértetlenségét. A küldő privát kulcsával készül és annak publikus kulcsával lehet ellenőrizni eredetiségét. Dokumentumfüggő, azaz ha bármilyen változtatás történik az aláírt üzenetben, akkor a digitális aláírás nem fejthető vissza.

Digital Certificate

Digitális tanúsítvány

 

A kibocsátó hatóság által digitálisan aláírt elektronikus dokumentum, mely megbonthatatlanul tartalmazza a tanúsítvány tulajdonosának azonosítására szolgáló adatokat (pl. neve) és a tulajdonos nyilvános kódkulcsát. A digitális aláírások ellenőrzésekor használjuk őket.

Digital Fingerprint

Digitális ujjlenyomat

 

Adott üzenetből matematikai algoritmus által előállított fix hosszúságú bitsorozat, mely jellemző az adott szövegre, tehát egyedi. Az algoritmus biztosítja, hogy gyakorlatilag lehetetlen két olyan üzenetet találni, melyeknek egyforma ujjlenyomata lenne. Digitális aláíráshoz használják fel.

DNS

Domain Name System

 

Egy, a hálózaton elosztott adatbázis, mely az internetre kapcsolódó számítógépek domainneveit tartalmazza és lehetővé teszi a nevek átfordítását IP címekre.

domain name

Domain név

 

Az internetre csatlakozó számítógépek azonosítására szolgáló nevek. Az azonosítás műszakilag az IP címekkel történik, ezek könnyebb megjegyezhetősége érdekében vezették be. Minden domain névhez tartozik egy IP cím.

DL

DownLoad

 

Letöltés. File letöltése egy másik (távoli) számítógépről hálózaton keresztül a saját gépünkre

E

a lap tetejére

e-auction

e-árverés

 

Internetes árverés.

e-bank

e-bank

 

Internetes bank.

e-broker

e-bróker

 

Internetes bróker.

e-business

e-üzletvitel

 

Elektronikus üzletvitel. Az internet olyan új üzleti modelleket tesz lehetővé, melyek segítségével a gazdasági élet szereplői -közigazgatási szféra, cégek, magánszemélyek- mostantól üzleti ügyeiket az interneten intézhetik.

e-commerce

e-kereskedelem

 

Elektronikus kereskedelem. Termékek vagy szolgáltatások értékesítése az interneten. Az értékesítés csatornájaként az internetet igénybe véve a kereskedelmi folyamat adminisztratív szakaszai -ajánlattétel, megrendelés, fizetés- elektronikus úton, egyszerűen, gyorsan és biztonságosan intézhetőek.

EDI

Electronic Data Interchange

 

Elektronikus adatcsere. Elsősorban a közigazgatás és az üzleti élet területén használatos szabványos szerkezetű adatkommunikáció, az egyik ilyen szabvány az EDIFACT.

e-mail

elektronikus levél

 

Az internet egyik legtöbbet használt funkciója. Elektronikus posta, számítógépünkről egy másik számítógépre az interneten át továbbított szöveges üzenet.

e-mail address

e-mail cím

 

Az elektronikus levelek címzése. Egy cím a felhasználónévből, a '@' karakterből és a címzett levelezését biztosító levelezőszerver domainnevéből áll.

ERP

Enterprise Resource Planning

 

Vállalati erőforrás-tervezést megvalósító komplex vállalati szoftvercsomag, mellyel a cég teljes körűen elektronizálja saját belső ügyvitelét az anyagmozgás követésétől kezdve egészen a számlák és beszerzési megbízások összevezetéséig.

Ethernet

Ethernet technológia

 

A Xerox cég által kifejlesztett és rendkívül elterjedt hálózati technika, mely 10 megabit átviteli sebességet biztosít árnyékolt kábelen. Helyi hálózatoknál használják.

F

a lap tetejére

FAQ

Frequently Asked Questions, (GYIK - Gyakran Ismételt Kérdések)

 

Gyakran feltett kérdések és az azokra adott válaszok gyűjteménye. Egy cég internetes üzletmenete során sokszor fordulnak hozzá az ügyfelek különböző kérdéseikkel, legtöbbször e-mail-ben. Ha kitapasztalja, hogy melyek a leggyakrabban előforduló kérdések, érdemes azokat a válaszokkal együtt közzétenni az oldalon. Az ügyfelek zöme így választ kap kérdéseire anélkül, hogy mindig ugyanazokkal a kérdésekkel terhelnék az ügyfélszolgálatot.

Firewall

Tűzfal

 

Olyan hálózati berendezés vagy program, ami a külső internetkapcsolat és a céges belső számítógépes hálózat közé illesztve egyrészt védi a hálózatot az illetéktelen külső behatolási kísérletektől, másrészt intézi a kifelé irányuló legális adatforgalmat.

Flash

Flash

 

Vektorgrafikára alapuló multimédiás alkalmazás, mely korszerűségénél fogva a multimédiás animációk készítésének és lejátszásának ideális eszköze. A korábbi animációs megoldásoknál kisebb file-méretet és magasabb minőséget tesz lehetővé.

FTP

File Transfer Protocol

 

Fájl átviteli protokoll. Fájlok két -egymással hálózati kapcsolatban lévő- számítógép közötti továbbítását leíró szabvány.

Frontend

Frontend

 

Egy alkalmazásnak a felhasználó számára látható felülete.

G

a lap tetejére

GIF

Graphic Interchange Format

 

A számítógépes grafikák, interneten továbbított képek egyik leggyakrabban használt formátuma.

GPRS

General Packet Radio Service

 

Általános csomagkapcsolt rádiószolgáltatás. Csomagkapcsolt adatátviteli technológia, amely nagy sebességű (115 kbps vagy gyorsabb) vezeték nélküli internetes és egyéb adatkommunikációt tesz lehetővé. A GPRS a mobil adatátviteli sebességet tízszeresére növeli, a korábbi 9,6 kbps-ról 115 kbps-ra. A csomagkapcsolt adatátviteli szolgáltatások révén állandó on-line kapcsolat áll az előfizetők rendelkezésére, számlázása általában tisztán adatforgalom alapú.

H

a lap tetejére

Helpdesk

Helpdesk

 

Cégek által fenntartott ügyfélszolgálati funkció, ahol az ügyfelek telefonon vagy e-mail útján közvetlen segítséget kaphatnak.

HTML

HyperText Markup Language

 

HyperText leírónyelv. Honlapok készítésére használt programozási nyelv.

HTTP

HyperText Transfer Protocol

 

HyperText átviteli protokoll. A weblapok interneten történő átvitelének szabványa.

I

a lap tetejére

ICANN

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers

 

Az internet legfelsőbb szintű műszaki koordinációs szervezete. Feladata az internet működőképességéhez szükséges azonosítók -legfelső szintű domain nevek, IP címek, valamint protokoll paraméterek és port számok- világszerte érvényesülő egyediségének biztosítása.

ICP

Internet Content Provider

 

Internetes tartalomszolgáltató. Az internetes oldalak tartalmának szolgáltatására szakosodott cég.

ICQ

[aj szi kju]== "I seek You", azaz Megkereslek.

 

Egy felhasználóbarát internetes szoftver, amely értesít, ha barátaink, ismerőseink éppen online elérhetőek és segítségével kapcsolatba is léphetünk velük. Az ICQ alkalmas szöveges üzenetek, fájlok, URL-ek küldésére, de lehet vele játszani vagy a hálón együtt böngészni is.

Impression

Benyomás

 

Az online és az offline médiaszakmában egyaránt használatos mutatószám. Megadja, hogy hány emberhez jutott el egy médiaüzenet.

Internet

Internet

 

A legjobb költséghatékonysággal és eddig soha nem látott interaktív tulajdonságokkal rendelkező médium, melynek alapja egy globális számítógépes hálózat. Egymással összekötött hálózatok világméretű halmaza, melyen a csatlakozó számítógépek egymással kommunikálva adatokat, információt cserélnek egymás között.

Interstitial

Interstitial

 

Az egyik legújabb hirdetési forma az interneten. A megtekinteni kívánt oldal letöltődése előtt néhány másodpercig csak a hirdető médiaüzenete látható.

Intranet

Belső internet

 

Egy cég vagy szervezet saját belső hálózata, ahol a különböző internet alapú szolgáltatásokat csak a belső számítógépekről lehet igénybevenni.

IP address

IP cím

 

Az internetre csatlakozó számítógépek egyértelmű azonosítására szolgáló számsorozat. Formátuma: négy szám, egymástól pontokkal elválasztva (aaa.bbb.ccc.ddd), ahol az egyes számok értéke 0-255 lehet.

ISDN

Integrated Services Digital Network

 

Integrált Szolgáltatású Digitális Hálózat. A különböző hang- és adatátviteli telekommunikációs szolgáltatásokat (telefon, fax, adatátvitel, videotext, internet) egyetlen digitális vonalon nyújtó hálózat.

ISP

Internet Service Provider

 

Internetszolgáltató. Internetes műszaki infrastruktúrális szolgáltatásokat -internethozzáférés, e-mail levelezés, weblaptárolás- értékesítő cég, szervezet.

J

a lap tetejére

JAVA

JAVA programnyelv

 

A SUN Microsystem által kifejlesztett programozási nyelv. Hardver- és szoftverfüggetlen alkalmazások fejlesztését teszi lehetővé.

JAVA Applet

JAVA Applet

 

JAVA programozási nyelven írt programkód, amely a szerver oldalon tárolódik, böngészőből indítva a felhasználó számítógépén fut le.

JAVA Script

JAVA Script

 

A Netscape által kifejlesztett interpretációval futtatott programnyelv. Programkódja egy weblap HTML kódjának részeként tárolódik, böngészőből indítva a felhasználó számítógépén fut le. Nem összetévesztendő a JAVA programnyelvvel, csak a nevében van hasonlóság.

JAVA Servlet

JAVA Servlet

 

JAVA programozási nyelven írt programkód, amely a szerver oldalon tárolódik, böngészőből indítva a szerver gépen fut le.

JPEG

Joint Photographic Experts Group

 

A számítógépes grafikák egyik leggyakrabban használt fájlformátuma. Tömörített tárolást tesz lehetővé, de ez grafikus információvesztéssel jár.

K

a lap tetejére

Kernel

Rendszermag

 

Egy számítógép operációs rendszerének a lelke. A kernel a közvetítő a programok és a hardver között. Menedzseli a gép erőforrásait -a memória és a processzor kihasználtságát- továbbá egy egységes felületet nyűjt a programoknak, amelyen át azok kommunikálhatnak az egyes hardver elemekkel.

kbit

kilobit

 

Az információ mennyiségének a mértékegysége. 1 kilobit = 1024 bit.

kbps

kilobit per sec

 

Kilobit per szekundum. Az adatátvitel sebességének mértékegysége. A másodpercenként továbbított kilobitek számát adja meg.

L

a lap tetejére

LAN

Local Area Network

 

Helyi számítógépes hálózat. Egymással összekapcsolt számítógépek, melyek egymás között adatokat cserélhetnek vagy megosztva használhatnak erőforrásokat.

leased line

bérelt vonal

 

Távközlési- vagy internetszolgáltatótól adatátvitel célra bérelt magánvonal. 0-24 óráig rendelkezésre álló, nagysebességű adatforgalomra alkalmas átviteli közeg, bérleti díja általában forgalomtól független.

link

hivatkozás, csatolás

 

Weboldalakon alkalmazott technika. Az aktuális oldalról a benne elhelyezett hivatkozásra kattintva közvetlenül a hivatkozott oldalra válthatunk át.

Linux

Linux operációs rendszer

 

Hálózati operációs rendszer. 1992-ben a jogdíjköteles operációs rendszerek kiváltására kezdték el fejleszteni a finn Linus Torvalds irányításával. Mára hatalmas üzletté vált, különböző ún. disztribúciók koordinálják a terjesztését. A több szem többet lát elven alapuló nyílt forráskódú fejlesztési filozófiája okán rendkívül nagy megbízhatóságú, stabil működésű, a legjobb terméktámogatással rendelkező operációs rendszer jött létre. Elsősorban a professzionális felhasználók alkalmazzák, az amerikai Védelmi Minisztérium saját verzió fejlesztését jelentette be 2000. év végén, egy hazai kutatás szerint pedig a hazai internetszolgáltatók a .hu végű internetes domainnevek több, mint 90%-át linux alapú számítógépeken kezelik.

login

belépés

 

Bejelentkezés egy (távoli) számítógépbe a hálózaton keresztül, a kapcsolat felépítése és az azonosítók megadása.

logout

kilépés

 

Kijelentkezés egy (távoli) számítógépből a hálózaton keresztül, a hálózati kapcsolat bontása.

M

a lap tetejére

Mailbox

elektronikus postafiók

 

E-mail postaláda. Olyan hálózati szolgáltatás, amely az elektronikus leveleket tárolja.

MIME

Multipurpose Internet Mail Extensions

 

Az internet levelezőrendszerének 1992-ben bevezetett kiterjesztése, mely különféle nemszöveges multimédiás (kép, hang, fax stb.) információk e-mailbe történő beágyazását írja le.

Modem

MOdulator/DEModulator

 

A digitális jeleket analóg telefonhálózatokon való átvitelhez át- és visszaalakító hardver eszköz

N

a lap tetejére

Netiquette

Internet etikett, netikett

 

Az internet használata során betartandó szokások és etikett szabályok összessége.

Network

Hálózat

 

Számítógépes hálózat. Néha lokális, néha a "világhálózat" értelemben (ez utóbbi esetben sokszor csak "net")

New Economy

Újgazdaság

 

Az internetre alapuló új gazdasági modell, melyben a valós piacok közelebb kerülnek ahhoz az ideális állapothoz, ahol valamennyi piaci szereplő egyidejűleg az összes piaci információnak birtokában van. A gazdasági folyamatok megváltozásában döntő szerepe van az e-businessnek.

newsgroup

hírcsoport

 

Adott témára specializálódott internetes fórum, üzenőcsatorna.

O

a lap tetejére

Offline

Offline

 

A távoli számítógépekről lekért információknak a kapcsolat bontása után helyben történő feldolgozása. Az online ellentéte.

OLAP

OnLine Analytical Processing

 

Vezetői információs és döntéstámogató rendszer. Lehetővé teszi, hogy a controlling és a vállalatvezetés a cég irányításával kapcsolatos kérdésekre azonnal, azaz néhány másodpercen belül választ kapjon.

OLTP

OnLine Transactional Processing

 

Vállalati informatikai eszköz, amelyet a gazdasági események (tranzakciók) követésére alkalmaznak előre látható, rendszeresen ismétlődő riportok készítésével.

Online

Online

 

A távoli számítógépekről hálózaton keresztül lekért információknak a kapcsolat fennállása közben történő interaktív, valósidejű feldolgozása. Az offline ellentéte.

P

a lap tetejére

Password

Jelszó

 

(Távoli) számítógépek használata esetén a felhasználó jogosultságát ellenőrző, illetve állományainak titkosságát védő jelszó.

PGP

Pretty Good Privacy

 

Nyilvános kulcson alapuló titkosítási eljárás. A PGP e-mail-ek vagy adatfájlok nyilvánoskulcsú titkosítását teszi lehetővé. Távol lévő, akár ismeretlen emberekkel való biztonságos levelezésre ad módot anélkül, hogy azokkal előzőleg biztonságos csatornán kulcsot kellene cserélni. A címzett nyilvános kulcsával titkosított leveleket csak a kulcspár titkos felével rendelkező -azaz a címzett- tudja elolvasni.

PNG

Portable Network Graphics

 

A számítógépes grafikák, interneten továbbított képek legújabban használt formátuma. A GIF formátum kiváltására fejlesztették ki. Nagyobb színmélységet valamint fokozatos átlátszóságot tesz lehetővé, viszont nem tud animációt kezelni. Nyílt forráskódú tömörítő eljárást alkalmaz, így a formátum használata nem jogdíjköteles.

Protocol

Protokoll

 

Az információátvitel nyelvezete. A kommunikációs szabályok szoftverszintű leírását tartalmazó eljárásgyűjtemény, szabvány.

Q

a lap tetejére

QWK

Qwikmail

 

A telefonos BBS-eknél használatos, elterjedt, offline e-mail, illetve üzenetküldő rendszer.

R

a lap tetejére

RDBMS

Relational Database Management System

 

Relációs adatbáziskezelő rendszer. Adatokat kétdimenziós táblákban tároló rendszer, amely képes kezelni az egyes táblák közötti összefüggéseket is.

RSA

RSA algoritmus

 

Az egyik legelterjedtebb, rendkívül biztonságos nyilvános kulcsú titkosítási algoritmus. Az RSA algoritmus azon alapszik, hogy a nagyon nagy számok nem faktorálhatóak hatékonyan. A kód feltörése a mai számítógép teljesítmények mellett rengeteg időt igényelne.

RTF

Rich Text Format

 

Szöveges dokumentumok egyik szabvány fájlformátuma, amely lehetővé teszi a szövegtörzs mellett a dokumentum formázására vonatkozó információk tárolását is. A használt operációs rendszertől függetlenül a legtöbb szövegszerkesztő alkalmazás ismeri ezt a formátumot.

S

a lap tetejére

SC

Supply Chain

 

Ellátási lánc.

SCM

Supply Chain Management

 

Ellátási lánc menedzsment.

SET

Secure Electronic Transaction

 

Biztonságos elektronikus tranzakció. Az interneten át biztonságos pénzmozgást lehetővé tévő szabvány. Az SSL-nél nagyobb biztonságot tesz lehetővé, mivel a digitális aláírás alkalmazásával a kommunikáló feleket is azonosítja.

Smiley

Smiley, vagy smilie, vagy emoticon

 

Az elektronikus levelezésben, szöveges anyagokban használt, oldalra dőlt, karakteres rajzok az érzelmek és egyéb metainformációk kifejezésére. Néhány példa:

 

;)

  Az író kacsint

;-)

  Az író mosolyogva kacsint

?-?

  Bájos mosoly

:-)

  Az író nevet, viccel

:-))))))

  Az író hangosan nevet

:-D

  Az író röhög

:-(

  Az író szomorú, sajnálja, vagy mérges

:-(((((

  Az író nagyon szomorú, vagy dühös

:-O

  Az író meg van lepve

:-*

  Az író egy puszit küld

?-)

  Az írónak leragadnak a szemei

:-)>

  Az író kinyújtja a nyelvét

8-)

  Az író szemüveges

8:-)

  Az író homlokán napszemüveg van

*<:-)

  Télapó, vagy bohócsapkás író

3:-)

  Az író tehén (esetleg egy nagy marha)

:-[

  Az író vámpír

=:-)

  Punk író

O:-)

  Az író egy szent

:_-)

  Az író örömében könnyezik

:_-(

  Az író sír

SPAM

Kéretlen e-mail üzenet.

 

A netikett kirívóan durva megsértése. Az internetről összeszedett e-mail címek, levelezési listák vagy hírcsoportok elárasztása kéretlen -általában a küldő reklámját tartalmazó- e-mail üzenettel. Mivel a spammelő nem rendelkezik sem a címzettek személyes hozzájárulásával, sem törvényi felhatalmazással a címlista összeállítására, tárolására, tevékenysége a legtöbb országban az adatvédelmi törvény rendelkezéseibe ütköző cselekmény.

SQL

Structured Query Language

 

Relációs adatbázisok lekérdezésére szolgáló szabványos lekérdezőnyelv.

SSL

Secure Socket Layer

 

Egy nyilvános biztonsági protokoll, melynek segítségével az interneten át biztonságos összeköttetés teremthető a kommunikációban résztvevő szereplők között. Az SSL csak az átviteli csatorna biztonságáról gondoskodik, a felek azonosításáról nem. Jelenleg a világ elektronikus kereskedelmének 90%-ában ezt a titkosítási módot alkalmazzák.

Subject

tárgy

 

elektronikus leveleknél az üzenet tárgyára vonatkozó információt tartalmazó rész a levél fejlécében.

Superstitial

Superstitial

 

Az egyik legújabb hirdetési forma az interneten. A superstitial a háttérben töltődik le azidő alatt, amíg a felhasználó nem használja másra a sávszélességet. A teljes letöltődés után egy külön ablakban nyílik meg a hirdető médiaüzenete.

T

a lap tetejére

Talk

Talk

 

Két felhasználó közvetlen, online beszélgetése, illetve az azt biztosító internetes hálózati szolgáltatás, program.

TCP/IP

Transmission Control Protocol/Internet Protocol

 

Az internet adatátviteli szabványa. Eredetileg az amerikai Védelmi Minisztérium által az ARPANET számára kidolgoztatott adatátviteli protokoll-csomag.

U

a lap tetejére

UNIX

UNIX operációs rendszer

 

A legtöbb hálózati kiszolgáló gépen használt, több-felhasználós, több-feladatos (multiuser, multitask) operációs rendszer.

Upload

Feltöltés

 

File "felküldése" egy (nagyobb) központi számítógépre a hálózaton keresztül.

URL

Uniform Resource Locator

 

Az internet erőforrásainak -például egy honlap címének- helymeghatározására szolgáló szabványos címzésmód (pld.: http://e-kereskedelem.hu/glossary.php). Megadja, hogy milyen protokollal (http), melyik internetes szerverről (e-kereskedelem.hu) és a szerveren tárolt információk közül pontosan melyiket (glossary.php) kívánjuk lekérdezni.

Username

Felhasználónév

 

Egy (hálózati) számítógépen bejelentkezési jogosultságot biztosító felhasználói azonosító.

V

a lap tetejére

VoIP

Voice over IP

 

Hangátvitel IP protokollon keresztül. Helyi vagy távolsági telefonhívás továbbítása az interneten át.

VPN

Virtual Private Network

 

Virtuális magánhálózat. Olyan számítógépes hálózat, melynek egyes -földrajzilag különálló- szegmensei között a biztonságos kommunikáció egy nyilvános átviteli közegen keresztül valósul meg.

W

a lap tetejére

WAN

Wide Area Network

 

Nagyobb távolságot átfogó -országos vagy nemzetközi- számítógépes hálózat.

WAP

Wireless Application Protocol

 

Mobilkommunikációs adatátviteli szabvány. Az internetkommunikáció és egyes fejlett telefonszolgáltatások de facto világszabványa digitális mobiltelefonokra, személyhívókra és egyéb vezetéknélküli berendezésekre.

WWW

World Wide Web

 

Az Internet grafikus felülete, ezt látjuk a böngészőben. Client-server elven működő rendszer, mely hipertext kapcsolatokat használ a hálózat küIönböző gépein lévő információforrások eléréséhez, a bennük való kereséshez.

X

a lap tetejére

XML

eXtensible Markup Language

 

Segítségével kódokkal ellátott szövegformátumban fejezhetők ki az adatok, így azok értelmezhetővé válnak más alkalmazások számára is.

XMODEM

XMODEM protokoll

 

Klasszikus (kissé lassú és elavult) file-transzfer szabvány, a legtöbb kommunikációs program támogatja.

Y

a lap tetejére

YMODEM

YMODEM protokoll

 

Gyors és több file egyidejű átvitelét is támogató file-transzfer protokoll.

Z

a lap tetejére

Zen

Zen and the Art of the Internet

 

Brendan Kehoe alapvető fontosságú könyvének rövid, közkeletű neve.

ZMODEM

ZMODEM protokoll

 

Korszerű, gyors és az átküldés előtt adattömörítést is végző file-transzfer szabvány, mely az átvitelkor fellépő vonalszakadás esetén később is folytatni tudja a file letöltését.

a lap tetejére
Index

LLP Budapest

Media Storm


Copyright (C) 2001-2008. e-media.hu Internet Média Szolgáltató Kft. Minden jog fenntartva a honlap teljes terjedelmére.