e-kereskedelem online
Kattintson a hirdetésre!

üzlet és gazdaság elektronfordultával

2019. august 23., friday 09:52

Címlap A világ legfrissebb e-business hírei angol nyelven Informatikai és internetes megoldások Pénzügyi szolgáltatások az interneten Termékek vagy szolgáltatások értékesítése az interneten E-business szakmai szótár
 

Infokommunikációs technológiai eszközök (IKT) és a vidék

[e-közigazgatás] 2005 április 1. 13:33 Tábor István (munkatársunktól)

Egy nemrégiben készült tanulmányon alapuló jelentés azt kutatja, miként tudnak az infokommunikációs technológiai eszközök hozzájárulni a vidéki területek társadalmi elszigetelődésének mérsékléséhez. A háttérben a fejlett telekommunikációs infrastruktúra hiánya bújik meg, amit - az alacsony kereslettel indokolt - beruházások elmaradása okoz. A tanulmány szerint mind a keresleti mind pedig a kínálati oldal ösztönzésére szükség van.

Az ASPECT címet viselő jelentés három fő cselekvési területet jelöl meg, a vidéki települések lakosságának információs társadalmi integrációja kulcsaként.

Szélessávú technológia hiánya

A szélessávú technológiák hiánya elsősorban a lanyha kereslet miatt elmaradó magánberuházások következménye. Sajnos ebben nemcsak a legapróbb települések érintettek, hanem a nagyobb létszámú, városi jellegzetességeket mutató nagyközségek is. A hiányzó beruházásokat illetően állami beruházások megteremtésére van szükség, mely megnyilvánulhat tisztán állami jellegű akciókban (egy észak-kelet angliai település például saját telekommunikációs hálózatot épített ki), illetve a magán és közszféra együttműködésében (vegyes tulajdonú gazdasági társaságok alakítása révén).

Az infokommunikációs technológiai eszközök (IKT) használata hozzájárulhat a vidéki területek versenyképességének javításához. A fejlődés mozgatórugói az IKT eszközök népszerűsítése a kis- és közép vállalatok (KKV) körében, valamint az információ intenzív belső beruházások lehetnek. Mivel a KKV-k viszonylag lassan adoptálják az IKT eszközöket, ezen a területen is állami ösztönzőkre lesz szükség.
A jelentés szerint:
- az IKT eszközök segítségével a kis- és középvállalatok földrajzilag kiterjeszthetik piacukat, új fogyasztókat találhatnak, illetve a meglevőket hatékonyabban lesznek képesek kiszolgálni,
- az IKT eszközök nemcsak a modern elektronikus vállalatok számára nyújtanak lehetőségeket, hanem a klasszikus vidéki iparágak számára is: a falusiturizmus, kézművesipar és élelmiszeripar egyaránt jól profitálhat az új technológiák elterjedésével,
- a kis- és középvállalatok kezdeményezéseit állami támogatásokkal, üzleti és oktatási segítséggel lehet fokozni,
- az egyre bővülő és tartalmukban mélyülő technológiák kiaknázására szélessávú technológiát igényel.
A jelentés leszögezi azt is, hogy a bennszülött vidéki vállalkozások nem lesznek minden esetben elégségesek az elérendő célok megvalósításához, sok helyen szükség lesz külső beruházásokra is a terület megújítása érdekében.
Új munkahelyek teremtésében elsősorban az információt szolgáltató vállalkozások járnak majd az élen: call centerek, back office jellegű megoldások, melyek nagy része jelenleg ugyan városi székhellyel rendelkezik, számos esetben viszont 5.000 fő alatti településeken is megtalálhatók. Az információszolgáltató vállalkozásokat természetesen az ezekhez kapcsolódó oktatásra, képzésre szakosodott cégek követik majd.
A jelentés megállapítja azt is, hogy a vidéken élő emberek sokszor bizalmatlanok az új technológiák iránt, információs írástudatlanságban szenvednek, s az irodai munkát utazási nehézségek vagy kulturális normák miatt gyakran elutasítják.

Szolgáltatásokhoz való hozzáférés

A jelentés kifejti, hogyan segítenek az IKT eszközök a különböző szolgáltatásokhoz történő hozzáférésben, azok színvonalának javításában, különösen a modern e-közigazgatási kísérletek esetében.
A legfontosabb eszközök a szolgáltatásokhoz történő hozzáférésben a:
- nyilvános (Internet) hozzáférési pontok
- fizikai decentralizáció (az IKT eszközök által kiváltott közszolgáltatások tekintetében)
- ún. e-gateway-ek.

A nyilvános (Internet) hozzáférési pontok elsődleges fontosságúak a közösségi szolgáltatások elérésében. A különböző (állami, regionális, helyi) szintű beruházások között viszont alig van koordináció, a finanszírozás gyakran csak rövidtávon vagy földrajzilag elszórtan valósul meg, az információáramlás és a jó gyakorlatok közvetítése pedig elmarad.
Az IKT eszközökre épülő szolgáltatások fizikai decentralizációjának lényege, hogy az egyes szolgáltatásokat közelebb vigyék az állampolgárokhoz, új irodák felállításával, vagy a meglévő irodák szolgáltatásainak bővítésével. Az irodákon keresztül a helyi alkalmazottak könnyen elérhetik a tőlük távol levő szakértőket, ezáltal jelentősen javulhat az általuk nyújtott szolgáltatások színvonal.
A közösségi e-gateway-ek, mint például az elektronikus willage hall-ok elsődleges szerepe az információs társadalmi vívmányok megismertetése a vidéki lakossággal, elsősorban formális eredményekhez kötött - vagy informális oktatás által. Ezenkívül az e-gateway szociális funkcióval is rendelkezik, gyakran például helyi DVD moziként is funkcionál.

Főbb megállapítások

- az IKT eszközökben rejlő potenciális lehetőségek kiaknázásához intézményi változtatásokra van szükség
- az elégtelen kereslet az IKT eszközök vidéki elterjedésének gátja lehet
- minden régiónak el kell készítenie egy Regionális Telekommunikációs Tervet, mely a jelenlegi helyzet és a telekommunikációs cégek terveinek összeegyeztetésén alapszik és elsődleges célként tűzi ki az IKT eszközökhöz való egyenlő hozzáférés lehetőségét
- minden régiónak szerepet kell vállalnia a már megvalósul jó gyakorlatok felkutatásában, közkincsé tételében, másokkal történő megismertetésében.

Kapcsolódó cikkek

  nyomtatóbarát verzió

  küldje el e-mailben ismerősének
Index

LLP Budapest

Media Storm


Copyright (C) 2001-2008. e-media.hu Internet Média Szolgáltató Kft. Minden jog fenntartva a honlap teljes terjedelmére.