e-kereskedelem online
Kattintson a hirdetésre!

üzlet és gazdaság elektronfordultával

2022. may 20., friday 19:58

Címlap A világ legfrissebb e-business hírei angol nyelven Informatikai és internetes megoldások Pénzügyi szolgáltatások az interneten Termékek vagy szolgáltatások értékesítése az interneten E-business szakmai szótár
 

Messze még az e-önkormányzás?

[e-közigazgatás] 2004 július 21. 10:54 Sztrunga Erzsébet (Forrás: GKI)

Jelentős előrelépés történt az önkormányzatok internetes vérkeringésbe való bekapcsolása terén, hiszen a 2001 őszi 57%-ról 2003 elejére 75%-ra emelkedett az internet-penetráció. Javulás történt az önkormányzatok honlap-ellátottsága terén is, ahol 7 százalékponttal nőtt a honlappal rendelkező települések száma.

A GKIeNET Kft. felmérése ugyanakkor rámutat arra, hogy a mennyiségi növekedést még nem követte az önkormányzati honlapok minőségi fejlődése. Az elkészült önkormányzati honlapok túlnyomó része (78%) csupán alapvető információk bemutatására szorítkozik, melyek frissítése is csak ritkán történik meg. A weboldallal rendelkező önkormányzatok 18%-a állítja, hogy legalább hetente frissítik honlapjukat, és elenyésző azon oldalak aránya, amelyen keresztül az önkormányzati szolgáltatások elérhetők (pl.: űrlapok letöltése, beadása).

A magyarországi önkormányzatok összesen 38 ezer számítógéppel rendelkeztek 2003 májusában, amelyek 40%-án elérhető az internet. Az önkormányzati ügyintézők 86%-a dolgozik számítógéppel, ám csupán 34%-ának van lehetősége böngészni és/vagy levelezni a világhálón. A hivatalok vezetőinek háromnegyede dolgozik számítógéppel, amelyek fele van ellátva internetkapcsolattal.

Habár az önkormányzatok 17%-a biztosított informatikai továbbképzést a vezető állású beosztottai részére, az összes ilyen beosztású dolgozónak csak 9%-a részesült informatikai továbbképzésben 2002 folyamán. Ugyanígy az ügyintézők képzését megvalósító önkormányzatok 28%-os aránya ellenére az alkalmazottak csupán 10%-a részesült ténylegesen IT képzésben. Összességében az utóbbi évek gyors fejlődése ellenére a hazai önkormányzatok még igen távol állnak (1000-ből 1) az elektronikus önkormányzástól, amelynek alappillérei a megfelelő infrastrukturális háttér és az ügyintézők felkészültsége tevékenységük elektronikus úton történő folytatásához.

Jelentős lemaradás behozását segítheti az Intelligens Társadalom Szakmai Tudományos Társaság "IKON" projektje, amelynek célja, hogy az önkormányzati szektorban jelentősen növekedjen az informatikai eszközök és szolgáltatások használata. A projekt keretében tíz hónapon keresztül kéthetente egy szemléletformáló, tájékoztatási/oktatási e-közigazgatási anyag kerül kiküldésre az összes települési és megyei önkormányzathoz, illetve kistérségi megbízotthoz. A projekt eredményeként a közigazgatási szektorban az informatika használatának növekedése, az e-közigazgatásra történő felkészülés elmozdulása, és az EU csatlakozáshoz, pályázatok kezeléséhez, projektek generálásához szükséges tudnivalók elsajátítása várható.

A program során az önkormányzatok vezetői az elektronikus kormányzás megvalósulásával kapcsolatos, munkájukat megkönnyítő és mindennapi életüket pozitívan befolyásoló információkat kapnak, illetve ezzel párhuzamosan egy "roadshow" jellegű prezentációs sorozat keretében a szervezők kistérségi szinten szemléltetik az elektronikus önkormányzattá válás előnyeit. A program zárásaként három mintatérség kialakításával az e-önkormányzatok működése a gyakorlatban is megvalósul.

Kapcsolódó cikkek

  nyomtatóbarát verzió

  küldje el e-mailben ismerősének
Index

LLP Budapest

Media Storm


Copyright (C) 2001-2008. e-media.hu Internet Média Szolgáltató Kft. Minden jog fenntartva a honlap teljes terjedelmére.