e-kereskedelem online
Kattintson a hirdetésre!

üzlet és gazdaság elektronfordultával

2019. july 23., tuesday 08:29

Címlap A világ legfrissebb e-business hírei angol nyelven Informatikai és internetes megoldások Pénzügyi szolgáltatások az interneten Termékek vagy szolgáltatások értékesítése az interneten E-business szakmai szótár
 

E-önkormányzati 7 legjobb gyakorlat

[e-közigazgatás] 2005 március 16. 23:55 Tábor István (munkatársunktól)

A tanulmány 7 legjobb gyakorlatként (best practice) aposztrofált példát mutat be a hatékony e-önkormányzat tervezéséhez és megvalósításához vezető úton. Az egyes lépések megfontolandók valamennyi e-kormányzati terveket szövögető megye és település számára.

Javasolt legjobb gyakorlatok:

- az e-kormányzati szolgáltatások megvalósításáról történő döntést megelőzően, a helyi önkormányzatoknak meg kell állapítaniuk, vajon érdemes-e az elektronikus szolgáltatások nyújtásának gondolatával foglalkozniuk
- a tervezési szakaszban más, már megvalósult modellek, webkikötők értékelése továbbá a tapasztalattal rendelkezők körében együttműködési lehetőségek keresése szükséges
- a webkikötő megvalósítását gondosan meg kell tervezni, különösen az anyagi és személyi erőforrás szükséglet területén
- gondoskodni kell a webkikötő, illetve az ehhez kapcsolódó technikai berendezések és adatbázisok külső és belső támadásokkal szembeni védelméről
- az e-kormányzati szolgáltatások nyújtására konkrét irányelveket, utasításokat, belső munkafolyamatokat kell kidolgozni, legfőképpen az adatkezelés és a biztonság területén
- a webkikötők felépítésekor a használatósági (usability) tényezőkre különösen nagy hangsúlyt szükséges fektetni
- a megvalósult webkikötő folyamatos elemzése, értékelése, a felhasználóktól érkező visszacsatolások kezelése kiemelkedő fontosságú

Az e-kormányzat, e-önkormányzat információk és szolgáltatások online biztosítása kormányzati szereplők által az egyének számára az Internet és webkikötők segítségével. A megoldások az alapinformációkat nyújtó egyszerű webkikötőktől egészen a komplex ügyfélszolgálati portálokig terjed. A sikeres megvalósítás alapja a potenciálisan felmerülő költségek és a várható hasznok, bevételek teljeskörű számbavétele és összevetése a végrehajtás megkezdését megelőzően.


1. E-kormányzat megvalósíthatóságának elemzése

Az e-kormányzat kiépítésére történő felkészülés időszakában stratégiai célok kitűzésére van szükség. Dönteni kell arról, milyen száltatásokat érdemes kínálnia a kormányzati szerveknek, ezek megvalósítása milyen technológiai és emberi erőforrásbeli szükségleteket igényel, hogyan finanszírozhatók az egyes funkciók, s nem utolsósorban milyen megtérülés várható. Mindezek átfogó bemutatására leginkább alkalmas egy írott stratégiai terv, célokkal, szolgáltatásokkal, költségvetéssel, szervezeti felelősökkel és határidőkkel.

Példa legjobb gyakorlatra: Buffalo városa esetében a készítők előzetes felmérést végeztek az e-önkormányzati webkikötő potenciális használói körében, annak érdekében, hogy teljeskörűen feltárják a lakosság számára értékes és hasznos területeket; a megvalósult webhelyen is található felhasználói visszacsatolást biztosító funkció, mely sokat segít a kikötő színvonalának folyamatos emelésében.

2. Korábbi tapasztalatok figyelembe vétele, együttműködő partnerek felkutatása

A már elkészült és használatba vett webkikötők részletes elemzése számos ötletet adhat az e-kormányzati szolgáltatások megtervezésének fázisában, illetve a potenciálisan felmerülő hibák jelentős részének kiküszöbölésáben. Együttműködő szakmai vagy finanszírozó partnerek bevonásával a színvonal és a költséghatékonyság tovább fokozható.

Példa legjobb gyakorlatra: Red Rock Central School Discrict

3. Anyagi és emberi erőforrás szükséglet figyelembe vétele

Az e-kormányzat megvalósítása egyes lépéseinek részletezése, s az erre épülő költség-haszon elemzés kiemelkedő jelentőségű. A webkikötők nemcsak az elkészítéskor, hanem azt követően folyamatosan anyagi erőforrásokat követelnek meg a működtetőtől, emiatt meg kell becsülni a webhely birtoklásából származó teljes költséget, ami magába foglalja a fenntartás, képzés és a szükséges technikai berendezés költségeit. A finanszírozási stratégiát a fentiek ismeretében szükséges összeállítani, az összegek és határidők függvényében. Fontos emellett a kellő szakértelemmel rendelkező emberi erőforrás biztosítása, különösen pedig a teljesítésért, az egyes részhatáridőkért, a meghatározott színvonalért felelősséget vállaló projekt vezetők kijelölése.

Példa legjobb gyakorlatra: Blue Earth County egy információ koordinátort nevezett ki webkikötője aktualitásának, életképességének szavatolása és felügyelete érdekében, aki a megyei hivatal egyes osztályai által megjelölt személyekkel közösen biztosítja az aktuális információk, az átfogó és helytálló tartalom és a felhasználóbarát szerkesztés alapelveinek megőrzését.

4. Biztonság garantálása

Minden e-kormányzati szolgáltatásokat megvalósító megyének, településnek gondoskodnia kell annak külső és belső támadások elleni védelméről. A támadások jellemzően az e-kormányzati szolgáltatások kommunikációs felületén, a webkikötőn, történnek, a webszerverek és adatbázisok tartalma integritásának megsértésével, a mailszerverek manipulálásával, vagy egyszerűen a szolgáltatások megbénításával (denial of service). A védekezés alappillérei a tűzfalak, antivírus programok, rendszeres adatbázismentések, adatvesztést visszaállító szoftverek használata, illetve a felsorolt eszközök alkalmazását részletesen rögzítő biztonsági policy.

Példa legjobb gyakorlatra: A Minneapolis School District részletes katasztrófa tervet dolgozott ki, s dokumentált, melyben elemzi a potenciális katasztrófahelyzetek megvalósulásának valószínűségét. A katasztrófák elhárítására és enyhítésére külön csapatot állítottak fel, ahol az egyes csapattagok a legkülönfélébb szenáriók szerint hajtanak végre gyakorlatokat. A külső szervezetekkel való együttműködés lehetővé teszi azt is, hogy távoli szervereken történő támadások esetén is bevethető legyen a szakmai team.

5. Szabályozási keretrendszer kidolgozása az e-kormányzat irányítására

Az e-kormányzati szolgáltatások hatékony menedzseléséhez szükséges, hogy a működtetésben résztvevő személyek konkrét folyamatleírások, utasítások szerint végezzék napi munkájukat, a személyes adatok kezelése meghatározott biztonsági előírások szerint, a megvalósult webkikötők népszerűsítése pedig átgondolt marketing koncepció keretében történjen.
Példa legjobb gyakorlatra: Stearns County webkikötőjének valamennyi oldalának alján a felhasználói policy-ra mutató csatolás található; melyben a készítők nyilatkoznak a webkikötőn keresztül megszerzett adatok kezeléséről, a látogatókról gyűjtött információk (IP címek, cookie-k) tárolásáról, felhasználásáról, s deklarálják azok biztonságos őrzésének megtartását.

6. Használhatóság optimalizálása

Egy webkikötő elkészítésekor alapvető követelmény, hogy ne a készítők, hanem a potenciális felhasználók igényei szerint legyen összeállítva. A grafikai, tartalmi és interaktív elemek tervezésekor ezt az ökölszabályt mindvégig szem előtt kell tartani, s megvalósításukat követően a fejlesztőktől független alkalmazási és használhatósági (usability) tesztnek szükséges alátámasztani a konzisztens és hibátlan működést.

Példa legjobb gyakorlatra: Ramsey County webkikötőjének közelmúltban történt átalakítása jelentős mértékben közelítette a nyújtott szolgáltatásokat a felhasználók igényeihez; a fejlesztést megelőző online felmérésből kiderült, milyen szolgáltatásokat és információkat kívánnak viszontlátni az oldalak látogatói.

7. Megvalósult szolgáltatások értékelése, visszacsatolás

Az elkészített e-kormányzati megoldást folyamatosan elemezni, értékelni szükséges, a kitűzött célok megvalósulásának mérése érdekében. A felhasználói vélemények, a webkikötő egyes oldalainak látogatottsága, az interaktív funkciók használatának intenzitása a legfontosabb indikátorok, melyek mentén a javítások, további fejlesztések elvégezhetők.

Példa legjobb gyakorlatra: Plymouth webkikötője már 1996-ban elkészült, üzemeltetői azonban folyamatos monitoring tevékenység keretében rendszeresen végeznek apróbb módosításokat rajta, sőt a közeljövőben jelentősebb átalakításokat is terveznek, a webkikötő navigációjának és tartalma aktualitásának további fokozása érdekében. A felhasználóktól érkező visszacsatolások következtében, a város közüzemi információk megjelentetését is tervezi az oldalon, sőt a későbbiekben a közüzemi számlák online fizetésének megvalósulására is reális lehetőséget lát.

Kapcsolódó linkek

Kapcsolódó cikkek

  nyomtatóbarát verzió

  küldje el e-mailben ismerősének
Index

LLP Budapest

Media Storm


Copyright (C) 2001-2008. e-media.hu Internet Média Szolgáltató Kft. Minden jog fenntartva a honlap teljes terjedelmére.